Šid: Otvorena Poštanska štedionica

Predsednik opštine Predrag Vuković danas je svečano otvorio ekspozituru banke Poštanska štedionica u Šidu. Poštanska štedionica sada posluje u pet sremskih opština.

Penzioneri, kao najverniji klijenti banke Poštanska štedionica, ali i oni nešto mlađi sa radošću su dočekali dan da banka sa tradicijom dugom 95 godina, im konačno i u Šidu otvori svoja vrata.

Banka Poštanska štedionica u Šidu ima više od 5 hiljada stalnih klijenata i preko 11 hiljada onih koji usluge Banke sa najdužom tradicijom u Srbiji koriste posredstvom povremenih računa. Svakodnevno, Poštanska štedionica unapredjuje usluge koje pruža klijentima, a sa posebnom pažnjom priprema i novu paletu proizvoda namenjenu najstarijima.

Opština Šid je pomogla u pronalaženju lokacije prilkom otvaranja ekspoziture u Šidu i pružila svu potrebnu logističku podršku u želji da se život građana poboljša.

U savremeno opremljenom prostoru ekspoziture Poštanske štedionice u Šidu klijentima će na usluzi biti četiri zaposlena, i veliki broj bankarskih usluga i proizvoda koje do sada nisu mogli dobiti u svom gradu.