Primena đubriva u povrtarstvu

Parcele koje se dugo godina koriste u intezivnoj povrtarskoj proizvodnji, a navodnjavaju se sistemom kap po kap, često su prezasićene unosom velikih količina mineralnih đubriva koje biljke nisu usvojile. Takva zemljišta vremenom postaju zaslanjena i ne mogu se koristiti u daljoj proizvodnji. Preporuka stručnjaka je da se u parcele unese osnovnom obradom ili predsetveno veći procenat čvrstih kompleksnih đubriva, koja će biljkama obezbediti uravnoteženu i pravilnu ishranu tokom vegetacije.djub