Prijava za besplatan đački prevoz

Roditelji čija su deca učenici srednjih škola na teritoriji Sremske Mitrovice, a imaju rešenja o kategorizaciji ili Mišljenje interresorne komisije trebalo bi da dođu u periodu od petog do devetog septembra u Gradsku upravu za obrazovanje radi evidentiranja i ostvarivanja prava na besplatan javni gradski i prigradski prevoz do svoje ustanove. Takođe uz prijavu je potrebno da dostave i rešenje, odnosno mišljenje.