Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Opština Pećinci raspisala je Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji ove opštine za 2017. godinu. U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu obrazovne ustanove, visokoobrazovne ustanove i pravna lica mogu da ostvare pravo korišćenja bez plaćanja naknade, a potrebnu dokumentaciju neophodno je dostaviti najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.