Licitacija za parcele u KO Brestač i Karlovčić

Nastavlja se javno nadmetanje za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji pećinačke opštine. Trećeg dana, licitanti su pokazali interesovanje za KO Brestač i KO Karlovčić. Od ukupno ponuđenih 45 ha u KO Brestač, izlicitirano je 9 ha, dok je u KO Karlovčić, gde je u zakup ponuđeno 531 ha izdato 131 ha. Na današnjem nadmetanju najniža ponuđena cena bila je za parcelu u KO Brestač 11,100, dok je najviša bila u KO Karlovčić 21,500 dinara/ha.