Lekarsko uverenje za posedovanje oružja

Preuzeta fotografija

Svi koji nose i poseduju oružje na teritoriji pećinačke opštine, od nedavno lekarske preglede mogu obaviti u Domu zdravlja u Pećincima. Lekarski pregledi u Domu zdravlja podrazumevaju pored psihijatrijskog pregleda još i oftalmologa, psihologa i standardnu laboratoriji u zavisnosti od tipa lekarskog uverenja, tj. da li su u pitanju službena lica, lovci ili druge kategorije koje zbog posla moraju nositi oružje.