Kretanja na produktnoj berzi

Cena kukuruza nastavlja tendenciju pada. Poslednja zaključena cena ove robe na berzi iznosila je 15,00 din/kg bez PDV. Prosečna nedeljna cena trgovanja iznosila je 15,42 bez PDV-a, što je pad u odnosu na prosečnu cenu ove robe pad od 8,19%. Tržište pšenice je veoma pasivno. Cena stagnira. Na Produktnoj berzi zaključena je cena na nivou od 15,00 bez PDV. Da li će i ovako niska cena pšenice i dalje padati, pokazaće naredni period.