Kretanja na produktnoj berzi

Žetva pšenice je uveliko iza nas i shodno tome situacija na tržištu ove robe se odvija u skladu sa uobičajenim očekivanjima. Cena je počela polako da raste. Prosečna registrovana cena na novosadskoj berzi u protekloj nedelji je iznosila 15,13 dinara bez PDV. Nalazimo se na pragu jedne od najboljih žetvi kukuruza u poslednjih deset godina. U protekloj nedelji registrovana je cena od 18,00 bez PDV. Tržište suncokreta se polako stabilizuje. Cena ove robe je našla svoju pravu meru na nivou od 35,00 bez PDV. U odnosu na cenu iz prethodne nedelje to je rast od 1,74%.