Još jedan inspektor u narednom periodu

Poreska uprava u narednom periodu dobiće pojačanje u vidu novih poreskih inspektora. Jedan od njih dobiće mesto u Sremskoj Mitrovici. Za to mesto potrebno je prethodno iskustvo u radu, a jedan od uslova jeste i položen državni ispit. Svim poreskim inspektorima je omogućeno da se usavršavaju kroz stalne interne i eksterne obuke. Na konkurs za prijem poreskih inspektora mogu se prijaviti kandidati koji su stekli visoko obrazovanje uglavnom iz pravne ili ekonomske struke sa iskustvom od najmanje godinu dana.