Prodaja merkantilnog kukuruza

Grad Sremska Mitrovica raspisao je Javni oglas za prodaju merkantilnog kukuruza roda 2016. godina sa uzurpiranog zemljišta u državnom vlasništvu putem prikupljanja ponuda. Merkantilni kukuruz zasejan je na državnom poljoprivrednom zemljištu Katastarske opštine Divoš, na kome očekivani prinos iznosi 5000 kg/ha. Svi zainteresovani mogu izvrštiti uvid u usev merkantilnog kukuruza, koji je predmet prodaje 16. septembra od 8 do 14 sati, dok je rok za dostavljanje ponuda 19. septembar do 12 sati. Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za poljopriovredu.