Davanje u zakup poljoprivredno zemljište

Danas je zasedala Komisija za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci, na kojoj su razmatrane odluke o raspisivanja Javnog oglasa za prvi krug licitacije i utvrđivanje uslova za iste. Ukupna površina koja se daje u zakup ove godine je 1912,14 ha. Kao i prethodne i ove godine period zakupa je godinu dana, a cena je niža u odnosu na prošlu u proseku za 30 odsto.