Zahtevi fizičkih lica

Veliki broj tačaka dnevnog reda poslednje sednice Opštinskog veća u Šidu bio je posvećen zahtevima fizičkih lica koji su se odnosili na obezbeđivanje sredstava za različite namene, kao što su adaptacije stambenih objekata, nabavka lekova, plaćanje troškova lečenja, pokrića pogrebnih troškova i slično. Opštinsko veće je podnosioce zahteva uputilo na Centar za socijalni rad koji može odobriti jednokratne pomoći kada se radi o socijalno ugroženim licima.