Uređenje groblja

JKP Standard u Šidu u okviru svoje delatnosti pruža i pogrebne usluge. U cilju podizanja kvaliteta usluga u toku su radovi na infrastrukturnom uređenju novog pravoslavnog groblja, a izvršena je i nabavka frižidera za pokojnike.

JKP Standard upravlja svim grobljima na području Šida. Novo pravoslavno groblje prošireno je prošle godine. U toku radovi na njegovom infrastrukturnom opremanju.

U nameri da kvalitet usluga koje pruža podinge na što veći nivo JKP Standard opremilo je kapelu na Rusinskom groblju novim frižiderom za pokojnike. Ukoliko se izmeni opštinska odluka o sahranjivanju, pokojnici će morati biti prebačeni u kapelu u roku od 2 sata od momenta smrti. Ovaj frižider imaće značajnu funkciju iako već i sada za njim postoji velika potreba.

Sva infrasturkturna ulaganja JKP STandard finansiralo je sopstvenim sredstvima. Planirani radovi na uređenju grobalja biće, kako se očekuje, realizovani tokom narednog meseca.