Subvencionisani prevoz

Učenici sa teritorije grada Sremska Mitrovica koji se školuju van teritorije grada, u školama do kojih svakodnevno putuju u Rumu, smer poljoprivredni i veterinarski tehničar i Bogatić, smer saobraćajni tehničar, i ove godine mogu ostvariti pravo na subvencionisan prevoz. Tako će roditelji plaćati 3000 dinara, a preostali iznos do pune cene finansiraće grad Sremska Mitrovica.