Strateški plan razvoja

Opštinsko veće u Šidu utvrdilo je predlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strateškog plana razvoja opštine i Opštinskog akcionog plana. Dva strateški najvažnija dokumenta za razvoj lokalne zajednice obuhvatiće naredni petogodišnji period, do 2021. godine.

Polazna osnova razvoja lokalne zajednice je Strateški plan razvoja. Opštinsko veće u Šidu je iz tog razloga donelo odluku da se započne izrada ovog plana za narednih pet godina do 2021. Ovaj dokument definisaće prioritete razvoja i neophodan je prilikom apliciranja za sredstva po konkursima i kod donatora.

Strateški plan razvoja definisaće ciljeve koji će prevashodno doprineti novom zapošljavanju. Akcenat će biti stavljen na poljoprivredu, industrijsku zonu i otvaranje novih radnih mesta.

Uporedo sa Strateškim planom radiće se i Akcioni plan kojim će biti definisani svi koraci koje je potrebno sprovesti u realizaciji ciljeva postavljenih u Strategiji. Kroz proces javnih nabavki biće određena kuća zadužena za izradu plana, a Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj obavljaće operativne poslove i tehničku podršku.