Radovi na izgradnji škole u Mačvanskoj Mitrovici

Radovi na izgradnji škole u Mačvanskoj Mitrovici odvijaju se predviđenom dinamikom. U toku su završni radovi na prvoj ploči, kao i pripremni radovi za postavljanje betonskih stubova prvog sprata. U narednim danima, očekuje se i početak postavljanja zidova.

Ova, još uvek, prva faza obuhvata grube građevinske radove, koji bi trebalo da budu završeni do jeseni. Sredstva za početak radova u iznosu 80.000.000. dinara, obezbedio je grada Sremska Mitrovica, koji će u narednom periodu aplicirati za dodatna sredstva.