Problem sa divljom deponijom u Šimanovcima

Divlje deponije prestavljaju veliki problem svih zajednica u našoj zemlji, te on nije zaobišao ni opštinu Pećinci. Nesavesni građani koji ne odlažu otpad na mesta predviđenim za tako nešto, svojim neodgovornim ponašanjem, pre svega prema sopstvenom okruženju i sebi, a onda i prema drugima, stvaraju divlje deponije. Jedna takva nalazi se i u Šimanovcima.

Veliki problem imaju svi savesni Šimanovčani, zbog nesavesnih koji smeće odlažu na mestima koja nisu predviđena za tako nešto, te dolazi do stvaranja divljih deponija.

Iako skoro svaka kuća u selu ima kante za smeće a postoje i kontejneri, ostaje nejasna potreba pojedinaca da smeće bacaju gde stignu i time ne samo da zagađuju životnu sredinu, nego ugrožavaju svoje i zdravlje svojih sugrađana.

Velika divlja deponija u blizini centra Šimanovaca kod mesnog groblja, možda je najveći problem ovog sela, a nadležni najavljuju skoro rešenje problema.

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine u Srbiji ima oko 3500 divljih deponija, koje predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi. Pored toga, direktno se zagađuje životna sredina, te je podizanje svesti građana o pravilnom odlaganju smeća i zaštiti životne sredine od izuzetne važnosti.