Preventivni Centar u okviru Doma zdravlja u Inđiji

Centar okuplja sve koji sprovode preventivne aktivnosti usmerene na odraslo stanovništvo, a u cilju koordinacije saradnje i podrške.

Cilj Centra je unapređenje i očuvanje zdravlja odraslog stanovništva, blagovremeno otkrivanje faktora rizika za nastanak bolesti i formiranje zdravih stilova života, kao i rad sa marginalizovanim grupama stanovništva.

Pacijentima su u okviru Centra dostupni Specijalista epidemiologije, izabrani lekar, ginekolog, stomatolog, sociolog, nutricionista i patronažna sredstva a aktivan je i mobilni tim.