Popis nezakonito izgrađenih objekata

Zakonom o ozakonjenju objekata utvrđen je rok od 12 meseci od dana stupanja na snagu tog zakona za sačinjavanje popisa nezakonito izgrađenih objekata. Međutim, kako se istek roka približava u nadležnoj gradskoj upravi saznajemo da je do kraja ostao jedan veliki deo objekata za popis, te se apeluje na vlasnike koji to nisu uradili da u najkraćem roku dostave upravi obaveštenje o svom nelegalno izgrađenom objektu. Načelnica gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Vesna Vujanović tim povodom danas je imala sastanak sa predstavnicima nadležnog Ministarstva sa temom spornih pitanja u primeni Zakona i ubrzanja tog procesa čiji će zaključci biti poznati narednih dana.