Položaj pripadnika Slovačke nacionalne zajednice u Srbiji

Položaj pripadnika Slovačke nacionalne zajednice u Srbiji u mnogome zavisi i od ekonomskih prilika u zemlji.

Naime, primetan je povećan broj iseljenja pripadnika Slovačke nacionalne zajednice u Maticu Slovačku, kako zbog uslova školovanja tako i zbog nedostatka posla.

“Primetno je iseljavanje mladih ljudi sa ili bez porodice u potrazi za većom zaradom. Takođe imamo podatak da dosta studenata odlazi na studije u Maticu Slovačku a zatim tamo tamo i ostaju u pronalačenju posla”, Katarina Meleg Melihova predsednica Matice Slovačke u Srbiji.

Predsednica Matice Slovačke smatra da to nije dobar trend jer dolazi do odliva intelektualne elite.