Podsticajna sredstva

Meštani sela Inđijske opštine dobiće priliku da se bave različitim delatnostima, ne samo poljoprivredom.

Naime, Agencija za Ruralni razvoj pruža podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma, zatim podsticaja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu, unapređenje rada udruženja i organizacija ali i starih zanata na selu.

Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija omogućila je podsticajna sredstva za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, zatim preduzetnici i pravna lica a maksimalni iznos sredstava je 1.200.000 dinara.

Svetlana Aleksić iz Starog Slankamena iako se bavi poljoprivredom zainteresovana je za ovaj projekat: “s obzirom da se naše domaćinstvo već bavi poljoprivredom, na ovaj konkurs će se prijaviti naša deca kako bi doprinela razvoju kulturno umetničkog društva”.

Konkurs je značajan jer pruža brojne mogućnosti meštanima sela.

Nemanja Čorak kazao je za našu televiziju da zahvaljujući ovom konkursu meštanima sela se pružaju brojne mogućnosti gde poljoprivreda nije u prvom planu već se daje šansa i drugim segmentima, razvoju turizma, starih zanata, ugostiteljstva…

O uslovima konkursa za podsticajna sredstva svi zainteresovani mogu se informisati u Agenciji za Ruralni razvoj opštine Inđija. Ovaj konkurs sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i biće na snazi i sledeće godine.