Podešavanje mehanizacije

Dobra žetva dobrim delom znači i sigurnost u plasmanu proizvoda od njive do krajnjeg potrošača. Upravo zbog toga ona uvek zaslužuje posebnu pažnju kod sremskih paora. Osnovni preduslov da se ona obavi bez zastoja i problema je ispravnost svih mašina, opreme i uređaja koji se koriste od njive do skladišta i kasnije do prerade.

Ovih dana kod poljoprivrednika veoma je bitan posao na mehanizaciji koja će se u narednom periodu koristiti na žetvi kukuruza i soje. Provera ispravnosti svih mašina, opreme i uređaja koji se koriste u ovom važnom poslu poverena je iskusnim mehaničarima. Oni koji imaju noviju mehanizaciju nemaju mnogo muka jer se rade manji servisi koji ne traže velika ulaganja.

U žetvi je potrebno izbeći velike gubitke i ukoliko je to moguće smanjiti ih na najmanju moguću meru. Prvi u lancu ovog posla je svakako kombajn i zato njegovoj pripremi treba pristupiti sa krajnjom pažnjom.

Svaki kombajn u radu mora da ima određeni procenat gubitaka ali se oni moraju kretati u minimalnim procentima koji su prihvatljivi. Najveći gubici se javljaju na hederu gde se nalazi vitlo, rezni aparat i pužni transporter. Upravo zbog toga sav raspoloživ alat je u funkciji kako bi se sve dovelo u besprekorno stanje za važan posao na kraju svih agrotehničkih mera koje se na polju primenjuju.

Pri radu u polju prvo je potrebno odrediti optimalnu brzinu kombajna prilagođenu uslovima parcele i sorte a sve pod uslovom da je kombajn u potpunosti tehnički ispravan.

Žetva soje koja pored kukuruza sledi u skoro pa istom periodu je komplikovana i za uspeh u njoj moraju se ispuniti svi tehnološki zahtevi proizvodnje počev od osnovne obrade zemljišta, setve i nege tokom vegetacije Svaki propust u tehnologiji u žetvi znatno uvećava gubitke.

Prosečni gubici u žetvi soje kreću se oko 10 % a mogu se u slučaju nepravilne mehanizacije ističu stručnjaci i znatno uvećati čak i do 20 %. Jedan od načina za smanjenje gubitaka je podešenost kombajna kada gubici mogu da iznose svega 5%.