Opština Ruma pomaže Gradski tamburaški orkestar

Opština Ruma finansiraće odlazak gradskog tamburaškog orkestra “Branko Radičević” na 12. Međunarodni festival tamburaških orkestara u Kumanovu u iznosu od 100.000 dinara. Ova odluka usvojena je na održanom Opštinskom veću i podrazumeva troškove prevoza orkestra mini busom.

Gradski tamburaški orkestar posle dužeg vremenskog perioda predstavljaće Srbiju na manifestaciji koja je od regionalnog značaja.