Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Predsednik opštine Ruma raspisao je Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12 sati, 26. Avgusta, a blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave do navedenog roka.