Niža cena novog priključka na gas

Na sastanku Nadzornog odbora JP „Ingas” doneta je odluka o popustu na cenu izrade novog priključka na gas na izgrađenoj gasovodnoj mreži u iznosu od 25 procenata. Sadašnja cena za tipske priključke G-2.5 i G-4 iznosi 71.000.00 dinara sa uračunatim PDV-om, dok će nova cena iznositi 53.250.00 dinara.

Imajući u vidu platežnu moć stanovništva, Nadzorni organ JP „Ingas” ovom Odlukom pruža mogućnost da se građani, koji nisu imali prirodni gas, priključe na gasovodnu mrežu. Akcija popusta novog priključka na gasovodnu mrežu važi u periodu od 15.08.2016. do 15.10.2016. godine.