Izbeglice u Sremu – 21. godinu posle “Oluje”

Srbija i Republika Srpska danas obeležavanju godišnjicu “Oluje” – progon Srba sa područja Republike Srpske Krajine. Sremska televizija istraživala je kako danas žive porodice u Sremu prognane pre 21. godinu, kao i na koji način okalne samouprave pomažu ovim porodicama.

5. avgusta Kolonom iz hrvatskog Rujevca Mira Menićanin, kao samohrana majka dvoje maloletne dece krenula je do Banja Luke, nakon toga putem ka Srbiji, doselila se u rumsko selo Nikince. Za sobom je osstavila uređenu kuću, život i uspomene.

Naša sagovornica se tih 90-ih godina nastanila u rumskom selu Nikinci, a živela je najpre kao podstanar, a potom je od lokalne samouprave dobila sredstva za građevinski materijal.

Rumska lokalna samouprava u saradnji sa Povereništvom za izbeglice kontinuirano, godinama sprovodi programe pomoći u građevinskom materijalu, otkupu kuća, jednokratne pomoći i ekonomskog osnaživanja izbeglih lica, sa ciljem resavanja egzistencijalnih problema, ali i brže integracije tih lica u lokalnoj zajednici.

Kako zvaničnici države Srbije ističu, Hrvatska se obavezala pred međunarodnom zajednicom da reši probleme sa susedima. Ministar Vulin u današnjim izjavama ističe da je uništavanje kuća planski urađeno da se Srbi nikada ne vrate. On poziva građane da sutra, 5. avgusta kada čuju sirene zastanu, za sve one koji su proterani. Tome prethodi i državna cremonija u Busijama.

U Sremu trenutno ima više hiljada izbeglica i interno raseljenih lica. Lokalne samouprave u saradnji sa komeserijatom i državom kao i medjunarodnim organizacijama, pokušavaju da reše probleme sa kojima se oni susreću, pre svega da im obezbedi stambeno zbrinjavanje.