Gradska uprava za poljoprivredu u Sremskoj Mitrovici nadležni organ za skidanje useva

Nadležni organ za sprovođenje postupka skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Sremska Mitrovica koje se koristi bez pravnog odnosa biće Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Zaključak o tome, gde se pomenuta gradska uprava određuje za nadlećni organ u ovom postupku usvojen je na sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Kako je ranije najavljeno u gradskoj upravi, na ovim površinama između ostalog nalazi se soja, te će do realizovanja ovog postupka doći po dospevanju useva.