Desikacija

Promenljiv letnji period kakav je ove godine, može dosta uticati na period sazrevanja poljoprivrednih biljaka, kojima je ptrebna stabina temperatura i relativno suvo vreme, kako bi dostigle svoj puni stadijum zrelosti.

U cilju dobrog kvaliteta i visokog prinosa pri takvim vremenskim uslovima, primenjuje se desikacija, kao jedna od mera u savremenoj intenzivnoj poljoprivredi – pre svega u proizvodnji suncokreta, krompira, semenske lucerke i deteline.

Upotrebom sredstava za desikaciju – neselektivnih herbicida ostvaruje se direktan uticaj na tretirani ali i na naredni usev.