Bakterioza paprike

Povolji vremenski uslovi, topla leta sa padavinama pogoduju širenju bolesti bakterioze paprike, masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka. Ovo oboljenje, kažu stručnjaci može ozbiljno ugroziti prinos.

Prvi simptomi se uočavaju na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom. Pri višim temperaturama i vlažnosti vazduha pege se šire, lišće žuti I opada, a bolest se prenosi na cvetove i plodove.

Takve promene, prema rečima Senke Mišković iz PSS Sremska Mitrovica, suzbijaju se preparatima na bazi bakra, dok se virusne promene ne suzbijaju.