Aktivni članovi Crvenog krsta iz Rume

Članovi Crvenog krsta iz Rume ponovo su pomogli drugim organizacijama Crvenog krsta, ovaj put u Bosni. Ukupno šest dana Rumljani su učestovali u realizaciji Omladinskog kampa na Bardači, odazivajući se time pozivu Crvenog ksta Srbac. Cilj Omladinskog kampa bio je obučavanje polaznika o prvoj pomoći, reproduktivnom zdravlju, difuziji kao i o prevenciji trgovine ljudima.