Voda na reci Savi kod Sremske Mitrovice ispravna za kupanje

Prema analizi Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici izvršenoj 6. jula, voda na reci Savi kod Sremske Mitrovice je ispravna za kupanje, pošto zadovoljava fizičko-hemijske, mikrobiološke i biološke kriterijume površinske vode namenjene kupanju i rekreaciji.

Ispravnost vode proverava se na četiri tačke duž reke Save, na Maloj plaži, kod Dispanzera, na početku Velike plaže i u deonici Stojšića Bogaz.