Usvojen izveštaj Gradskog pravobranilaštva

Na poslednjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica odbornici su usvojili Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva grada Sremska Mitrovica za 2015-tu godinu.

Gradsko pravobranilaštvo ovlašćeno za preduzimanje pravnih radnji na poslovima zaštite interesa i prava grada, u protekloj godini zastupalo je Sremsku Mitrovicu u 1212 sporova, od kojih je 1034 rešeno, a 176 sporova i dalje u postupku rešavanja.