Uskoro skidanje useva sa uzurpiranih površina

Usvojena je Odluka kojom se regulište postupak skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, usled korišćenja istog bez pravnog osnova, na održanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica. Pod postupkom skidanja useva se podrazumevaju postupci radnje koje sprovode nadležni organi Grada sa ciljem zaštite interesa Republike Srbije nad poljoprivrednim zemljištem. Postupak će se vršiti kao mera obezbeđenja naplate naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.