Uređenje komunalne infrastrukture

Jedan od glavnih prioriteta lokalne vlasti u Šidu je podizanje nivoa kvaliteta življenja svih građana. S tim u vezi uslediće radovi na uređenju dela naselja “Istok”. Parkiranje na zelenim površinama i uništavanje putne infrastrukture namenjene pešacima uskoro će biti prošlost. Pored toga povećaće se bezbednost dece koja koriste igralište u okviru stambenog kompleksa.

Prolazak automobila u centru stambenog kompleksa preko staza koje su predviđene za pešake svakodnevnica je sa kojom se suočavaju građani. Ovim se uništava infrastruktura, smanjuje bezbednost kako odraslih tako i dece jer je mobilijar predviđen za njihovu igru u neposrednoj blizini. Jedan od problema je i uništavanje zelene površine nedozvoljenim parkiranjem pogotovo u jesenjem periodu kada su prisutnije obilnije padavine.

Problem koji postoji uskoro će postati prošlost jer će novi parkinzi biti izgrađeni na mestima gde je sada zelena površina u cilju uređenja. Nakon toga će biti postavljene fizičke zapreke ali i znakovi na vidna mesta sa zabranom prolaska vozila u deo naselja koji je predviđen za odmor i rekreaciju.

Moderan i novi izgled naselja upotpuniće adekvatan mobilijar koji će biti dodatno postavljen. Sredstva za ovaj posao predviđena su budžetom opštine koji je namenjen uređenju grada. Predstavnici lokalne samouprave prepoznali problem i za isti je u toku izrada plana radova. U najkraćem mogućem roku pristupiće se ovom poslu istakao je i prvi čovek opštine.

Radovi koji će podići nivo bezbednosti ali i kvaliteta življenja u naselju “Istok” samo su početak posla koji će se sprovoditi i u ostalim delovima grada Šida sa istim ciljem ističu nadležni a sve na dobrobit komunalne infrastrukture meštana koji su na prvom mestu.