Unapređenje rekreativnog sporta u Vojvodini

”Savez Sporta za sve Vojvodine” u saradnji sa opštinom Ruma, anketirao je građane ove opštine o njihovom interesovanju za rekreativni sport kao i o stanju sporta. Anketa je sprovedena u svrhe izrade Strategije razvoja rekreativnog sporta u Vojvodini.

Kako stručni saradnik Saveza Aleksandar Božić ističe strategija ima za cilj unapređenje infrastrukturnog aspekta rekreativnog sporta svih kategorija građana opština i gradova u Vojvodini. Ruma je bila prvi grad u kom su sproveli anketu.