U zgradi Opštinske uprave u Šidu privedeni kraju radovi na uređenju prostora

U zgradi Opštinske uprave u Šidu privedeni su kraju radovi na uređenju prostora koji je bio neuslovan, a često i nebezbedan.

Završeni su radovi na renoviranju kancelarija i sanitarnih čvorova, a izgrađen je i novi ulaz sa dvorišne strane u zgradu Opštine prilagođen i licima sa invaliditetom.

Radovi na renoviranju prostora nisu ni na koji način remetili redovan rad opštinskih službi.