U toku pregovori za nove investicije u regionalnu deponiju

Na Sistemu 48 u nedeljnom izveštaju iz JKP “Komunalac” izdvojili su problem popunjenosti kapaciteta postojeće gradske deponije u Inđiji.

Prema rečima v.d. direktora JKP “Komunalac” Milana Radića gradska deponija nije dovoljna da se na njoj odlaže otpad u nekom dužem vremenskom periodu u budućnosti.

Predsednik Opštine Inđija, Vladimir Gak, istakao je da postoje pregovori sa predstavnicima italijanske kompanije koji su voljni da pristupe na bazi javnog-privatnog parnerstva završetku regionalne deponije i time bi se rešio pomenuti problem gradske deponije.