U šidskim prihvatilištima stanje nepromenjivo

Po rečima nadležnih u prihvatnim centrima kod Šida stanje je stabilno i nepromenljivo. I dalje oko 800 migranata čeka na rešenje svoje situacije kako bi mogli da nastave svoj put.

Podsećamo, migranti koji se nalaze na teritoriji Srbije mogu da zatraže azil, u protivnom biće vraćeni u zemlju porekla.

Dok se ne pronađe adekvatno rešenje migranti smešteni u Šidu potpuno su zbrinuti. Obezbeđeni su im smeštaj, hrana i medicinska nega.