Turistička sezona u jeku i na Batrovcima

Čekanje za putnički saobraćaj na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Batrovci danas se kreće od minimalnih 15 do maksimalnih 90 minuta u zavisnosti od intenziteta pristiglih putnika. Situacija se menja konstantno tokom 24 sata. Izlaz iz zemlje je maksimalno do 45 minuta.

Na ulazu u našu zemlju aktivno je 5 traka dok se za izlaz putničkog saobraćaja koriste 3 trake. Preporuka nadležnih putnicima je da se ukoliko je to moguće koristi granični prelaz Šid kako bi se rasteretio prelaz Batrovci i ubrzao prolaz putnika.