Treći tretman u usevima šećerne repe

U usevima šećerne repe registruje se prisustvo novih pega prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe – Cercospora beticola. Nove padavine i optimalne temperature od 24-27 stepeni u narednom periodu stvoriće povoljne uslove za nove infekcije ovim patogenom.

Proizvođačima se preporučuje treći tretman za suzbijanje pegavosti lista u usevima šećerne repe. Preporuka je koristiti kontakne preparate na bazi aktivne mateije hlorotalonil u kombinaciji sa sistemičnim preparatima. Savet je i da se od sistemičnih preparata primeni preparat sa drugim mehanizmom delovanja u odnosu na prošli tretman.