Pripreme nadležnih u Šidu povodom trenutne situacije sa migrantima

Predsednik opštine Šid održao je radni sastanak sa predstavnicima UNDP-a povodom trenutne situacije sa migrantima koji se od skoro ponovo nalaze u većem broju u prihvatnim centrima. Od sredine idućeg meseca moguće je povećanje broja migranata u šidskim prihvatnim centrima, istaknuto je tom prilikom. Kako bi se spremno dočekala takva situacija koja je moguća, nadležni preduzimaju neophodne mere u cilju lakšeg funkcionisanja i smeštaja tih lica.

Lokalna samouprava Šidu u migrantskoj krizi izvanredno je reagovala u procesu smeštaja migranata, zaključak je predstavnika strane delegacije UNDP-a koji su direktno iz Njujorka doputovali u Šid. Sastanak je u lokalnoj samoupravi održan kako bi se prenela iskustva iz proteklog perioda i potrebe nadležnih službi u narednom periodu, s obzirom da je sve izvesnije da će migranti neko vreme morati da provedu u prihvatnim centrima u šidskoj opštini dok se ne reši njihov status.

U migrantskom talasu, koji je pogodio ovaj deo Srema, značajnu ulogu odigrala su javna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, verskih zajednica. Najveće opterećenje imalo je komunalno preduzeće čija je delatnost transport smeća jer je odlaganje u tim danima bilo pojačano. Takva očekivanja nadležnih su i za predstojeći period, pa su istaknute i potrebe za nesmetano funkcionisanje.

U smeštaju migranata jedan od najvažnijih faktora je zdrava pijaća voda. Vodovod je u tom smislu imao pune ruke posla u proteklom periodu, kao što je osposobljavanje objekata za normalno funkcionisanje. Ovoga puta kako bi se adekvatno odgovorilo potrebama migranata, koji će se duže vreme zadržati u prihvatnim centrima, predložena su rešenja stranoj delegaciji čiji je cilj da pomogne u njihovim rešavanjima.

Organizacija rada svih službi mora da se prilagodi predstojećoj situaciji za koju se pretpostavlja da će nastupiti. Na području šidske opštine trenutno je oko 800 migranata. Veći broj novo pristiglih se očekuje tokom sledećeg meseca za šta postoje nezvanične najave. Stim u vezi, nadležni se pripremaju da adekvatno reaguju najavi kroz ovakav vid saradnje sa UNDP-om.

Kako Šid očekuju i mnogobrojne manifestacije tokom leta i povećan broj ljudi, kako iz lokalne sredine tako i okruženja, pripravnost i spremnost za adekvatno reagovanje su nešto što se očekuje. Nadležni su preduzeli prve korake ka tome što će se pokazati u narednom periodu, zaključak je sa informativnog sastanka.