Prihvatni centar u Šidu posetila delegacija Crvenog krsta Austrije

U privremenom prihvatnom centru u Šidu trenutno boravi 120 migranata. Uglavnom se radi o izbeglicama iz Sirije, Avganistana i Iraka, te Pakistana i Maroka.

Prihvatni centar u Šidu danas je posetila delegacija Crvenog krsta Austrije, u sklopu posete Crvenom krstu Vojvodine i Šida, a u želji da se upozna sa sistemom prihvata i smeštaja migranata u do nedavno jednom od najfrekventnijih centara, kroz koji je tokom trajanja Balkanske rute dnevno prolazilo oko 1.000 ljudi.