Poljočuvari na poljima KPZ-a

Pet poljočuvara trenutno je angažovano na oko 800 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništu sremskomitrovačkog Kazneno popravnog zavoda. Razlog za njihovo angažovanje, saznajemo na terenu, jesu negativna iskustva sa kradljivcima useva u prethodnih nekoliko godina. Na tim poslovima nije bilo potrebno dodatno zapošljavanje lica, već se koriste resursi koji su prethodno obučeni za takvu vrstu angažovanja.

Poljočuvari tokom noći i dana paze na oko 800 hektara obradive zemlje, a trenutno je reč o kukuruzu. Radi se u smenama, a posebno obučena lica za ovaj posao patroliraju na konjima zbog bržeg i efikasnijeg reagovanja ukoliko se primete kradljivci.