Objavljena monografija Kulturnog centra Inđija

Ustanova Kulturni centar Inđija svoju jubilarnu desetu sezonu obeležila je objavljivanjem monogafije pod nazivom “Hronika jednog vremena” u kojoj su sadržani svi najznačajniji događaji u dosadašnjem radu. Predstavljanje ove monografije održano je u prostorijama KC Café-a.

U monografiji Kulturnog centra pod nazivom “Hronika jednog vremena” priređivač izdanja Saša Milivojević sakupio je autorske tekstove, foto dokumentaciju svega što je rađeno u zadnjih 10. godina u Kulturnom centru Inđija. Na promociji monografije govorii su student režije i glume, reditelj, i Profesori Fakulteta umetnosti u Nišu i Begradu.

Jovan Grujić, reditelj, rekao je da su 2005. godine počeli sa pozorišnom radionicom gde je došlo do ideje da se mladi ljudi uvedu u pozorišni život i pozorišni svet, a jedan deo monografije govori o tome.

Monografija KC koja ima oko 200 strana podeljena je u više poglavlja: pozorište, film, muzika, Scena Fest, galerija Kuće Vojnovića i autorskih tekstova saradnika svih ovih godina.

Saša Milivojević Direktor KC Inđija istakao je da su u monografiji izdvojeni svi značajni događaji koji su znatno uticali na scenu Inđije i koji su je promenili. S toga u monografiji KC Inđija postoje tekstovi nekih od najznačajnijih srpskih umetnika u ovom trenutku.

Kulturni centar danas predstavlja jedan od najposećenijih objekata ove namene u regionu. Modernim marketingom, aktuelnim i atraktivnim programima, mladim i stručnim timom u rukovodstvu ustanove, Kulturni centar Inđija je poslednjih godina postao nosilac celokupne reforme kulturnog života u gradu i regionu što je dokumentovano u pomenutoj monografiji.