Nova suvenirnica u Donjem Tovarniku

Iskorišćavanje prirodnih potencijala svakako su prioriteti mnogih lokalnih zajednica, pa i one u Pećincima. Od razvoja turističkog potencijala benefit ima i lokalno stanovništvo, koje se uključuje u rad Turističkih centara, najviše izradom suvenira. Nedavno otvorena suvenirnica u sklopu Lovačkog doma u Donjem Tovarniku dokaz je dobre saradnje lokalne samouprave i pojedinaca, u ovom slučaju Udruženja žena iz Pećinaca.

Predsednica Udruženja žena “Kolevka Srema” iz Pećinaca Jasmina Popović aktivno se uključila u izradu suvenira. Umešnost ove žene predstavljaju suveniri od recikliranog materijala, ručni radovi, kao i zanimljive lutkice od komušine koje su pronašle svoje mesto u dve suvenirnice na teritoriji pećinačke opštine.

Turistički info centar Opštine Pećinci izradio je turističku rutu koja spaja najsevernije mesto Pećince i najjužnije Kupinovo, sa svim zanimljivim ponudama u svakom mestu. Jedno od njih je i svinjarska koliba u Donjem Tovarniku, gde je nedavno otvorena suvenirnica.

Oko 3000 turista u zadnja dva meseca koji su posetili  pećinačku opštinu, pokazatelj su vrednog rada lokalne samouprave i pojedinaca.

Turistički potencijal opštine Pećinci nije zanemarljiv, ne samo zbog Specijalnog rezervata Obedska bara, nego i zbog lokaliteta kao što je Svinjarska koliba u Donjem Tovarniku, koja odiše prošlošću. Izletnički turizam sve se više razvija, a u planu je i povećanje smeštajnih kapaciteta.