Napreduju radovi na izgradnji škole u Mačvanskoj Mitrovici

Počelo je izlivanje pregradnih stubova na objektu škole koji se gradu u Mačvanskoj Mitrovici. Tokom naredne nedelje ovaj posao će biti završen, a posle toga će uslediti i izlivanje podne ploče.

Radovi teku predviđenom dinamikom, kako saznajemo od direktora osnovne škole Slađana Papića i do sada nije bilo većih problema u ovom poslu. Pomenuti radovi predstavljaju prvu fazu, koja se očekuje da će biti gotova u novembru ove godine.