Nabavljena oprema

Studenti Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača i poslovnih informatičara “Sirmijum” u Sremskoj Mitrovici, od jeseni će imati priliku da u nastavi koriste savremenu informatičku opremu. U okviru trogodišnjeg projekta nabavljena je 25 laptop i 45 računara, kao i nekoliko projektora i LCD televizora ukupne vrednosti 45.000. evra.

“To je materijalna benefit ovog projekta. Gledajući suštinsku stranu, projekat je ostvario svoj cilj, zato što smo u to ušli sa ciljem da naš kurikulum harmonizujemo sa Engleskom, Slovenijom i Mađarskom” istakla je Slađana Milenković, direktorica Visoke strukovne škole za vaspitače i poslovne informatičare “Sirmijum” Sremska Mitrovica