Ministarka Mihajlović obišla radove na Batrovcima

Novi teretni terminal na ulasku u Srbiju iz Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci sa 28 parking mesta, kao i novu traka za kamione na autoputu u dužini od 700 metara obišla je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Završena je prva faza proširenja tog graničnog prelaza. Radovi se nastavljaju sa drugom fazom koja treba da bude završena polovinom 2017.godine u cilju osavremenjivanja i ubrzanja protoka putnika.

Obilaskom radova ministarka Mihajlović je izrazila zadovoljstvo urađenim u okviru prve faze koja je podrazumeva proširenje, rekonstrukciju i modernizaciju. Postavljena je i nova vaga za merenje tereta kako bi se se ubrzao protok robe, povećala bezbednost i smanjila korupcija i siva ekonomija.

Gradnja novog terminala je koštala 110,8 miliona dinara. Parking mesta, kao i novu traka za kamione na autoputu u dužini od 700 metara urađeni su čak i pre vremena. Sledi druga faza radova, čijim završetkom će se ubrzati prelaz putnika.

Granični prelaz je ogledalo svake zemlje a prva opština na koju stranci nailaze je šidska. Značaj ovog kapitalnog investiranja od oko 700 miliona dinara prepoznaje lokalna samouprava.

Uređenjem je predviđeno izmeštanje nelegalno postavljenih kontejnera za komercijalno – poslovne delatnosti što je u nadležnosti Direkcije za imovinu Republike Srbije. Smanjenjem broja ovih usluga deo radnika ostao je bez zaposlenja. Kako bi se pronašao adekvatan model upošljavanja ovih lica predstavnici lokalne saomuprave u Šidu biće u neprestanom kontaktu sa nadležnim ministarstvima. S druge strane, usluge koje nastave da se pružaju na Batrovcima biće u novim objektima koji su za to izgrađeni a direkcija za imovinu će ostavriti veći prihod za ulaganja u odražavanje prelaza.

Iz godine u godinu evidentno je povećanje broja vozila koja prelaze granicu pogotovo kako se završava koridor 10. Samo u junu mesecu evidentno je povećanje govore podaci od oko 200.000 vozila na prelazu ou odnosu na prošlu godinu.

Po rečima ministarke, Batrovci će biti samo primer kako treba da izgledaju svi ostali prelazi u Srbiji. Drugi deo radova na proširenju graničnog prelaza Batrovci treba da bude završen polovinom 2017.godine.