Javni poziv za ostvarivanje prava na poljoprivredno zemljište u Sremskoj Mitrovici

U toku je javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Sremska Mitrovica za 2017.godinu. Dokumentacija se dostavlja do 31.oktobra, a obuhvata zahtev, akt o osnivanju ustanove, izjavu podnosioca koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade.