Duža zadržavanja na Batrovcima

Zadržavanja za putnički saobraćaj na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Batrovci se ovih dana kreću od minimalnih 20 do maksimalnih 90 minuta. Sve to zavisi od intenziteta pristiglih putnika što se konstantno menja tokom 24 sata. Izlaz iz zemlje je maksimalno do 30 minuta. Preporuka nadležnih putnicima je da se ukoliko je to moguće koristi granični prelaz Šid kako bi se rasteretio prelaz Batrovci i ubrzao prolaz putnika.

Turističku sezonu svake godine prati jak intenzitet saobraćaja na prelazu Batrovci. To doprinosi donosi pojačanom radu pripadnika granične policije i carine. Tada se maksimalni kapaciteti prelaza koriste za protok putnika.

Oni koji putuju žele što pre da nastave kretanje a nadležni da se zadržavanje svede na minimum. Ove sezone najduža čekanja su do 90 minuta na ulazu u našu zemlju, dok se na izlazu najduže čeka do 30 minuta. Izuzetak je današnja situacija na ulazu sa autobuskim prevozom koji čeka na prelaz i do 240 minuta zbog kontrole pasoša jer je u istim prisutan veliki broj lica sa dokumentima Kosova.

Poređenjem podataka od proteklih godina evidentno je povećanje broja vozila koja iz godine u godinu koriste prelaz Batrovci što mu i daje titulu najfrekventnijeg. 200.000 vozila više samo u junu mesecu ove godine je zabeleženo u odnosu na prošlogodišnij podatak iz istog meseca.

U jeku turističke sezone privedena je kraju prva faza radova na proširenju graničnog prelaza Batrovci koji je dobio novi robni terminal na ulasku u Srbiju, kao i novu traku za kamione na autoputu na izlasku iz Srbije. U ove radove ušlo se zbog proširenje prelaza, koji se nalazi na ruti Koridora 10, kako bi uz veću propusnu moć službe koje tu funkcionišu što efikasnije mogle da obavljaju svoj posao i kako bi se smanjila zadržavanja. Apel putnicima je da se ukoliko je to moguće koristi alternativni prelaz Šid drumski ka Tovarniku kako bi se olakšao prelaz u jeku sezone.